Close

Schools

GOVT. HS AYYAGARIPETA

SATTUPALLY WARD-16 (V), 0(Panchayath), SATHUPALLY(M), KHAMMAM(Dist), 507303

Phone : 9704304864
Pincode: 507303

GOVT. HS GANDHINAGAR

KHAMMAM DIVISION-44 (V), 0(Panchayath), KHAMMAM (URBAN)(M), KHAMMAM(Dist),507003

Phone : 9866599820
Pincode: 507003

GOVT. HS GOKINAPALLI

GOKINAPALLI (V), GOKINAPALLI(Panchayath), MUDIGONDA(M), KHAMMAM(Dist),507158.

Phone : 9441087049
Pincode: 507158

GOVT. HS INDIRANAGAR COLONY

KHAMMAM DIVISION-9 (V), 0(Panchayath), KHAMMAM (URBAN)(M), KHAMMAM(Dist),`507002

Phone : 9963505448
Pincode: 507002

GOVT. HS KALLURU

KALLURU (V), KALLURU(Panchayath), KALLURU(M), KHAMMAM(Dist),507209

Phone : 9059590632
Website Link : http://www.khammamdeo.in/
Pincode: 507209

GOVT. HS KHAZIPURA

KHAMMAM DIVISION-17 (V), 0(Panchayath), KHAMMAM (URBAN)(M), KHAMMAM(Dist),507002

Phone : 9652958314
Pincode: 507002

GOVT. HS MADHIRA CPS

MADIRA WARD-14 (V), 0(Panchayath), MADHIRA(M), KHAMMAM(Dist), 507203

Phone : 9848434497
Pincode: 507203

GOVT. HS MAMILLAGUDEM

KHAMMAM DIVISION-36 (V), 0(Panchayath), KHAMMAM (URBAN)(M), KHAMMAM(Dist),507002

Phone : 9652027355
Website Link : http://www.khammamdeo.in/
Pincode: 507002

GOVT. HS MOMINAN

KHAMMAM DIVISION-20 (V), 0(Panchayath), KHAMMAM (URBAN)(M), KHAMMAM(Dist),507002

Phone : 7893439150
Pincode: 507002

GOVT. HS NAGULAVANCHA

NAGULAVANCHA (V), NAGULA VANCHA(Panchayath), CHINTHAKANI(M), KHAMMAM(Dist),507208

Phone : 9392396214
Pincode: 507208