ముగించు

జాతీయ జెండా ఎగురవేసిన కలెక్టర్ డి.ఎస్ లోకేష్ కుమార్ | 69వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు 2018 | ఖమ్మం