ముగించు
సిఎం-టిఎస్
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ర శేఖర్ రావు
ఖమ్మం కలెక్టర్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఆర్.వీ.కర్ణన్