ముగించు

కళాశాలలు

ఎస్ఆర్ & బిజిఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఖమ్మం

ఎస్ఆర్ & బిజిఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల,ఖమ్మం,తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : veerabhadraiahudarapu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08742-228257
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.srbgnrcollege.org/

ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ & పిజి కాలేజీ, ఖమ్మం

కేంద్ర తపాలా కేంద్రం ప్రక్కన, గాంధీ చౌక్, ఖమ్మం, తెలంగాణ - 507003

ఫోన్ : 08742225046
వెబ్సైట్ లింక్ : http://gdcts.cgg.gov.in/khammamwomen.edu