ముగించు

కళాశాలలు

ఎస్ఆర్ & బిజిఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఖమ్మం

ఎస్ఆర్ & బిజిఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల,ఖమ్మం,తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : srbgnriqac[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08742-228257
వెబ్సైట్ లింక్ : https://gdcts.cgg.gov.in/khammam.edu
Pincode: 507002

జె.వి.ఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాల, సత్తుపల్లి

జె.వి.ఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాల, సత్తుపల్లి, 507303

ఇమెయిల్ : prl-gdc-spl-ce[at]telangana[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9963329249
వెబ్సైట్ లింక్ : https://gdcts.cgg.gov.in/sathupally.edu
Pincode: 507303

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, ఖమ్మం

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, మధిర, ఖమ్మం, 507203

ఇమెయిల్ : gdcmadhira1983[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://gdcts.cgg.gov.in/madhira.edu
Pincode: 507203

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, నేలకొండపల్లి, ఖమ్మం

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, నేలకొండపల్లి, ఖమ్మం, 507160

వెబ్సైట్ లింక్ : https://gdcts.cgg.gov.in/nelakondapalli.edu
Pincode: 507160

ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ & పిజి కాలేజీ, ఖమ్మం

కేంద్ర తపాలా కేంద్రం ప్రక్కన, గాంధీ చౌక్, ఖమ్మం, తెలంగాణ - 507003

ఫోన్ : 08742225046
వెబ్సైట్ లింక్ : http://gdcts.cgg.gov.in/khammamwomen.edu