టెండర్లు

టెండర్లు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఐ.సి.డి.ఎస్ – ఫర్నిచర్ మరియు స్టేషనరి సామాగ్రి సరఫరా – 30/05/2016

ఐ.సి.డి.ఎస్ – ఫర్నిచర్ మరియు స్టేషనరి సామాగ్రి సరఫరా – 30/05/2016

30/05/2016 15/06/2016 చూడు (85 KB) ఐసిడిఎస్_టెండర్స్_300516_ఎన్టి (93 KB)
ఐ.సి.డి.ఎస్ – కోడిగుడ్ల సరఫరా టెండరు – 27/05/2016

ఐ.సి.డి.ఎస్ – కోడిగుడ్ల సరఫరా టెండరు – 27/05/2016

28/05/2016 06/06/2016 చూడు (104 KB) ఐసిడిఎస్_టెండర్_ఎగ్స్_సాక్షి_270516 (115 KB)
ఐ.సి.డి.ఎస్ – కందిపప్పు సరఫరా టెండరు – 27/05/2016

ఐ.సి.డి.ఎస్ – కందిపప్పు సరఫరా టెండరు – 27/05/2016

28/05/2016 03/06/2016 చూడు (117 KB) ఐసిడిఎస్_టెండర్స_దాల్_ఎన్టి_27052016 (94 KB)
ఎన్నికల పని – రెండు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల ఎన్నికల సామాగ్రి ముద్రణ మరియు సరఫరా

ఎన్నికల పని – రెండు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల ఎన్నికల సామాగ్రి ముద్రణ మరియు సరఫరా

01/11/2014 22/11/2014 చూడు (67 KB)