ముగించు

పాత సంఘటనలు

చిత్రం లేదు

సిస్టమాటిక్ వోటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్

సిస్టమాటిక్ వోటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్

  • ప్రారంభం: 23/11/2018
  • ముగించు: 23/12/2018

వేదిక: ఖమ్మం

రైతు బందు

2018 మే10 నుండి రైతుబందు చెక్కుల పంపిణి

2018 మే 10 నుండి గ్రామసభల్లో రైతుబందు చెక్కుల పంపిణి చేయబడును.

  • ప్రారంభం: 10/05/2018
  • ముగించు: 30/06/2018

వేదిక: గ్రామసభలు

జగ్జీవన్ రాం 111వ జన్మదిన వేడుకలు - ఖమ్మం

బాబు జగ్జివన్ రామ్ 111 వ పుట్టినరోజు వేడుకలు

ది.05/04/2018న ఖమ్మం భక్త రామదాసు కళాక్షేత్రంలో  బాబూ జగ్జివన్రాం 111 వ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిగినవి

  • ప్రారంభం: 05/04/2018
  • ముగించు: 05/04/2018

వేదిక: భక్త రామదాసు కళాక్షేత్రం ఖమ్మం