ముగించు

ఖమ్మం జిల్లాలోని వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విభాగానికి పరికరాల సరఫరా కోసం షార్ట్ టెండర్ నోటీసు

ఖమ్మం జిల్లాలోని వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విభాగానికి పరికరాల సరఫరా కోసం షార్ట్ టెండర్ నోటీసు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఖమ్మం జిల్లాలోని వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విభాగానికి పరికరాల సరఫరా కోసం షార్ట్ టెండర్ నోటీసు 12/10/2020 14/10/2020 చూడు (261 KB)