ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
శీర్షిక తేది డౌన్లోడ్/లింకు
ఖమ్మం కోదాడ రహదారి విస్తరణ పైనంపల్లి భూసేకరణ -19/02/2018 19/02/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(3 MB)
ధంసలాపురం రైలు బ్రిడ్జి భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ – 31/01/2018 31/01/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(2 MB)
కోదాడ ఖమ్మం రహదారి విస్తరణ ,ఆచార్లగూడెం భూ సేకరణ -19/02/2018 19/02/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(2 MB)
ఎన్టీఆర్ కాలువ భూ సేకరణ కల్లూరు డివిజన్ – 03/08/2017 03/08/2017 డౌన్లోడ్ చేయుట(2 MB)