ముగించు

ఆఫీస్ ఆర్డర్

Filter Document category wise

వడపోత

ఆఫీస్ ఆర్డర్
శీర్షిక తేది View / Download
కల్లెక్టరేట్ ప్రోటోకాల్ సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 13/10/2016 చూడు (16 KB)
కల్లెక్టరేట్ ఎఫ్ & హెచ్ సెక్షన్ ఉద్యోగుల విధుల కెటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 చూడు (16 KB)
కల్లెక్టరేట్ ఈ మరియు జి సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 చూడు (15 KB)
కలెక్టరేట్ డి సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 చూడు (18 KB)
కలెక్టరేట్ సి సెక్షన్ ఉద్యోగుల విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు – 13/10/2016 13/10/2016 చూడు (19 KB)
కలెక్టరేట్ ఎ మరియు బి సెక్షన్ల ఉద్యోగుల విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు – 13/10/2016 13/10/2016 చూడు (21 KB)