ముగించు

ముఖ్యమైన ఎన్నికల లింకులు

లోక్ సభ ఎన్నికలు 2019

తెలంగాణ లోక్ సభ ఎన్నికలు
క్రమసంఖ్య వివరాలు లింకులు
1 ఎన్.జి.ఆర్.యస్ https://eci-citizenservices.eci.nic.in/
2 సువిధ https://suvidha.eci.gov.in/
3 సి.ఇ.ఒ తెలంగాణ http://ceotelangana.nic.in/
4 సి.ఇ.ఒ తెలంగాణ సహాయ నెంబర్ 1950
5 ఇ.సి.ఐ సహాయ నెంబర్ 1800111950
6 ఎన్.వి.యస్.పి https://electoralsearch.in
7 యస్.యం.యస్ ద్వారా ఎన్నికల రోల్ లో పేరుని ధృవీకరించండి Send SMS to 9223166166,Example:- TS VOTE ABC1234567
8 ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్థితి (రిఫరెన్స్ ఐడి ఉపయోగించి) https://www.nvsp.in/
9 నేషనల్ ఓటరు సర్వీస్ పోర్టల్ http://servicevoter.nic.in/
10 ఇ.ఆర్.ఒ.ఎన్.ఇ.టి http://eronet.ecinet.in/
11 భారతదేశ ఎన్నికల కమిషన్ https://eci.gov.in/
12 అభ్యర్థి అఫిడవిట్స్ http://ceotserms1.telangana.gov.in/TSLA2018/MLA_NOM_2018/NOM_TS_MLA2018_Candidate_Report.aspx
13 ఎన్నికల రోల్స్ http://ceotserms2.telangana.gov.in/ts_erolls/rolls.aspx