ముగించు

మమ్ము సంప్రదించుటకు

సైటు నిర్వాహకుడు:

జాతీయ విజ్ఞాన సమాచార కేంద్రం
కలెక్టరు వారి కార్యాలయం
ఖమ్మం,తెలంగాణ
పిన్:507002
ఈ-మెయిల్:tskhm[at]nic[dot]in
లేదా

పరిపాలనా అధికారి

కలెక్టరు వారి కార్యాలయం
ఖమ్మం,తెలంగాణ
పిన్:507002
ఈ-మెయిల్:collector_kmm[at]telangana[dot]gov[dot]in