ముగించు

ప్రెస్ నోట్-(17-07-2020) ఖమ్మం-3 టౌన్ లో కరోనా పాజిటివ్ ప్రభావిత ప్రాంతాలను డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సందర్శించారు.