ముగించు

పర్యాటక సమాచారం

తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ
“డీ” బ్లాక్, 3 వ అంతస్తు, సెక్రటేరియట్
హైదరాబాద్ – 500 022
తెలంగాణ, ఇండియా.

తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్
3-5-891, టూరిజం హౌస్
హిమాయత్నగర్, హైదరాబాద్ – 500 029,
తెలంగాణ, ఇండియా.
ఫోన్: + 91-40-23262151, + 91-40-23262152, + 91-40-23262153, + 91-40-23262154, + 91-40-23262157
ఫ్యాక్స్: + 91-40-23261801