ముగించు

పత్రాలు

Filter Document category wise

వడపోత

పత్రాలు
శీర్షిక తేది View / Download
జిల్లా ప్రొఫైల్ 01/12/2016 చూడు (1 MB)
మీసేవ పౌర చార్టర్ 13/04/2018 చూడు (77 KB)
కలెక్టరేట్ ఎ మరియు బి సెక్షన్ల ఉద్యోగుల విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు – 13/10/2016 13/10/2016 చూడు (21 KB)
కలెక్టరేట్ సి సెక్షన్ ఉద్యోగుల విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు – 13/10/2016 13/10/2016 చూడు (19 KB)
కలెక్టరేట్ డి సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 చూడు (18 KB)
కల్లెక్టరేట్ ఈ మరియు జి సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 చూడు (15 KB)
కల్లెక్టరేట్ ఎఫ్ & హెచ్ సెక్షన్ ఉద్యోగుల విధుల కెటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 చూడు (16 KB)
కల్లెక్టరేట్ ప్రోటోకాల్ సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 13/10/2016 చూడు (16 KB)
ఎన్టీఆర్ కాలువ భూ సేకరణ కల్లూరు డివిజన్ – 03/08/2017 03/08/2017 చూడు (2 MB)
కోదాడ ఖమ్మం రహదారి విస్తరణ ,ఆచార్లగూడెం భూ సేకరణ -19/02/2018 19/02/2018 చూడు (2 MB)