ఎవరెవరు

జిల్లా అధికారులు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
వీ.మదన్ గోపాల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ 9849906076 కలెక్టర్ ఆఫీస్,ఖమ్మం
యు.రాజు జిల్లా ఆడిట్ ఆఫీసర్ 9705343990 జిల్లా ఆడిట్ ఆఫీస్, ఖమ్మం
కె.శ్రీరామ్ జిల్లా ఉపాధి అధికారి 9849557187 జిల్లా ఉద్యోగ కార్యాలయం, ఖమ్మం
ఎ.ఝాన్సీ లక్ష్మి కుమారీ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి 7288894200 జిల్లా వ్యవసాయ కార్యాలయం, ఖమ్మం
పి.మదన మోహన్ జిల్లా విద్యా ఆఫీసర్ 7995087626 జిల్లా విద్యా కార్యాలయం, ఖమ్మం
కే.శ్రీనివాస రెడ్డి జిల్లా పంచాయితీ ఆఫీసర్ 9676960035 జిల్లా పంచాయతీ కార్యాలయం, ఖమ్మం
బీ.ఇందుమతి పిడి-డిఆర్డిఓ 8008357744 పిడి-డిఆర్డిఓ,ఖమ్మం
ఆర్.వరలక్ష్మి జిల్లా సంక్షేమ అధికారి 9440814441 జిల్లా సంక్షేమం కార్యాలయం, ఖమ్మం
కే .శ్యాం ప్రసాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, ఆర్ & బీ 9440818085 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, ఆర్ & బీ,ఖమ్మం
పి.ప్రభాకర్ రావు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, పి అర్ 9121136600 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, పి అర్ ఖమ్మం
ముఖ్యమైన అధికారులు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
శ్రీ ఆర్ వి కర్ణన్, ఐఎఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ collector[at]kmm[dot]telangana[dot]gov[dot]in 08742-224641 కలెక్టర్ కార్యాలయం, ఖమ్మం
శ్రీ అనురాగ్ జయంతి, ఐఎఎస్ జాయింట్ కలెక్టర్(ఫ్ఎసి) jc_kmm[at]telangana[dot]gov[dot]in 08742-224174 కలెక్టర్ కార్యాలయం, ఖమ్మం
శ్రీ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ కమీషనర్ అఫ్ పోలీస్ cp[at]kmm[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 08742-225333 పోలీస్ కమీషనర్ ఆఫీస్ ,ఖమ్మం