ముగించు

సాధారణ ఎన్నికలు శాసనసభకు 2018 తెలంగాణ అభ్యర్థులు ఎన్నికల వ్యయం

అభ్యర్థుల వ్యయ వివరాలు – టిఎస్ఎల్ఎ-2018

ఖమ్మం నియోజకవర్గం-112
క్రమ సంఖ్య పార్టీ /అభ్యర్ధి ఎక్స్పెండిచర్ లింక్
1 పిరమిడ్ Click Here
2 బి.యస్.పి Click Here
3 టి.డి.పి Click Here
4 బి.ల్.ఫ్ Click Here
5 పత్తిపతి అప్పారావు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
6 టి.ఆర్.యస్ Click Here
7 రైస్ అన్వర్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
8 రల్లాబంది నరసింహ చారి-ఇండిపెండెంట్ Click Here
9 రాపోలు కిరణ్ కుమార్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
10 రీచ్ సునీల్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
11 షేక్ జమీల్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
12 తుమాటి మధు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
13 బి.జె.పి Click Here
పాలేరు నియోజకవర్గం-113
క్రమ సంఖ్య పార్టీ /అభ్యర్ధి ఎక్స్పెండిచర్ లింక్
1 పిరమిడ్ Click Here
2 బానత్ లక్ష్మణ్ నాయక్ ఇండిపెండెంట్ Click Here
3 సి.పి.ఐ (యమ్) Click Here
4 గోపూజు రమేష్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
5 గుర్రం అచ్చయ్య ఇండిపెండెంట్ Click Here
6 ఐ.ఎన్.సి Click Here
7 కాసని శ్రీనివాస రావు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
8 బి.యస్.పి Click Here
9 బి.జె.పి Click Here
10 నందిగమా రాజ్కుమార్ ఇండిపెండెంట్ Click Here
11 సీమా రాంబాబు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
12 సుంకర రామ్ మూర్తి – ఇండిపెండెంట్ Click Here
13 టి.ఆర్.యస్ Click Here
మధిర నియోజకవర్గం-114
క్రమ సంఖ్య పార్టీ /అభ్యర్ధి ఎక్స్పెండిచర్ లింక్
1 బి.యల్.పి Click Here
2 బి.జె.పి Click Here
3 బి.యస్.పి Click Here
4 కాంగ్రెస్ Click Here
5 కొప్పుల శ్రీనివాస రావు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
6 కొత్తపల్లి బాబు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
7 పిరమిడ్ Click Here
8 ప్రజా స్వరాజ్ పార్టీ Click Here
9 పులిపాటి ప్రకాష్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
10 తెలంగాణ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా Click Here
11 టి.ఆర్.యస్ Click Here
వైరా నియోజకవర్గం-115
క్రమ సంఖ్య పార్టీ /అభ్యర్ధి ఎక్స్పెండిచర్ లింక్
1 టి.ఆర్.యస్ Click Here
2 బనోత్ మన్గిలాల్ నాయక్ ఇండిపెండెంట్ Click Here
3 సి.పి.ఐ Click Here
4 బి.జె.పి Click Here
5 సి.పి.ఐ(యమ్) Click Here
6 గుగూలత్ తవుర్య- ఇండిపెండెంట్ Click Here
7 పిరమిడ్ Click Here
8 జర్పుల ప్రసాద్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
9 బి.యస్.పి Click Here
10 బి.యమ్.పి Click Here
11 లవుడ్య రాములు నాయక్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
12 మలోత్ మంగిలాల్ నాయక్-ఇండిపెండెంట్ Click Here
13 వరస రాములు-ఇండిపెండెంట్ Click Here
సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం-116
క్రమ సంఖ్య పార్టీ /అభ్యర్ధి ఎక్స్పెండిచర్ లింక్
1 బి.జె.పి Click Link
2 బి.యస్.పి Click Link
3 సి.పి.ఐ(యమ్) Click Link
4 ఐ.పి.బి.పి Click Link
5 జై స్వరాజ్ Click Link
6 కె.వెనకుమార్-ఇండిపెండెంట్ Click Link
7 కె.అర్జున్ రావు-ఇండిపెండెంట్ Click Link
8 కె.స్వామి-ఇండిపెండెంట్ Click Link
9 పిరమిడ్ Click Link
10 టి.డి.పి Click Link
11 టి.యర్.యస్ Click Link