ముగించు

ఎన్నికల విభాగం

ఖమ్మం జిల్లా 5 ఎసిలు (అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు)
ఎసి ఎసి పేరు పోలింగ్ స్టేషన్లు
112 ఖమ్మం 322
113 పాలేర్ 274
114 మధిర (యస్ సి) 255
115 వైరా (ఎస్ టీ) 232
116 సత్తుపల్లి(ఎస్ సి) 280
ఈ ఆర్ వో
జిల్లా సంఖ్య ఎసి సంఖ్య ఎసి పేరు ఈ ఆర్ వో పేరు ఫోన్ చిరునామా
31 112 ఖమ్మం టి పూర్ణచందర్  9849906081  రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్, ఖమ్మం, ఖమ్మం జిల్లా.
31 113 పాలేర్ టి ఎ వి నాగలక్ష్మి 9849900963  ప్రత్యేక డిప్యూటీ కలెక్టర్(ఎల్ఎ) ఐ పి టి మరియు రైల్వే, ఖమ్మం
31 114 మధిర (యస్ సి) బి ఇందమతి  9121236888  అదనపు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ (ఇ జి స్ ), డి ర డి ఎ , ఖమ్మం, ఖమ్మం జిల్లా.
31 115 వైరా (యస్ టీ) టి వినయ్ కృష్ణా రెడ్డి  9440333222  జాయింట్ కలెక్టర్ ఖమ్మం జిల్లా.
31 116 సతుపల్లె (యస్ సి) కుముదిని సింగ్  8008342626  రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్, కల్లూరు, ఖమ్మం జిల్లా.
ఎ ఈ ఆర్ వో
జిల్లా సంఖ్య ఎసి సంఖ్య ఎసి పేరు ఈ ఆర్ వో పేరు ఫోన్ చిరునామా
31 112  ఖమ్మం శ్రీలత గంటా  9849906095 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఖమ్మం నగరం
31 112  ఖమ్మం వేణు గోపాల్  9701346973 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, కామేపల్లి
31 112  ఖమ్మం  డి తిరుమల చారి  9849906095 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, రఘునాదపాలెం
31 113  పాలేర్  డి  సైదులు  9701346961 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, నేలకొండపల్లి
31 113  పాలేర్  కె కృష్ణవేణి  9701346964 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, తిరుమలాయపాలెం
31 113  పాలేర్r  జి నరసింహ రావు  9849906080 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం,ఖమ్మం గ్రామ0
31 113 పాలేర్r  జి కృష్ణ  9701346958 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, కూసుమంచి
31 114  మధిర (యస్ సి)  కే మ్ ఎ అన్సారీ  9701346966 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఎరుపాలెం
31 114 మధిర(యస్ సి ) ఆర్ రమా దేవి 9701346960 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ముదిగొండ
31 114  మధిర (యస్ సి)  కే శ్రీనివాస్ రావు  9701036955 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం,చింతకాని
31 114  మధిర (యస్ సి) మంగిలాల్  9849906074 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, మధిర
31 114  మధిర (ఎస్ టీ) సుదర్శన్  9701346954 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, చింతకాని
31 115 వైర(ఎస్ టీ) అరుణ  9701346969 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఏన్కూర్
31 115 వైర (ఎస్ టీ) కోటా రావికుమార్  9849906086 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం,వైర
31 115 వైర (ఎస్ టీ) శైలజ  9701346957 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, కొణిజర్ల
31 115 వైర(ఎస్ టీ) టి శ్రీనివాస్ రావు  9701346974 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, కొణిజర్ల
31 116 సతుపల్లె (యస్ సి)  ఎన్ టి ప్రకాష్  9701346965 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, వేంసూరు
31 116 సతుపల్లె (యస్ సి)  డి పుల్లయ్య  9849906093 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, సతుపల్లె
31 116 సతుపల్లె (యస్ సి) నాగభాయి  9701346956 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, కల్లూరు
31 116 సతుపల్లె (యస్ సి) టీ శ్రీనివాస్  9701346962 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, పెనుబల్లి
31 116 సతుపల్లె (యస్ సి)  జి శిరిష  9701036963 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, తల్లాడ
ఎలక్షన్ డిప్యూటీ తహసిల్దార్స్
జిల్లా సంఖ్య ఎసి సంఖ్య ఎసిల పేరు ఈ ఆర్ వో పేరు ఫోన్ చిరునామా
31 112 ఖమ్మం కె వి పవన్ కుమార్ 9959822851 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఖమ్మం నగరం
31 113 పాలేర్ ఎస్ వి రమణ 9959816390 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఖమ్మం గ్రామం
31 114 మధిర(యస్ సి) వి కృష్ణ ప్రసాద్ 9885629729 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఎరుపాలెం
31 115 వైరా (ఎస్ టీ) స్వాతి బిందు 9959813463 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, ఏన్కూర్
31 116 సతుపల్లె(యస్ సి) ఆర్ రాంబాబు 9959807483 తహసీల్దారు, తహసీల్దారు కార్యాలయం, సతుపల్లె

ఎన్నికల సెల్
ఖమ్మం.