ముగించు

ఎన్నికల ప్రకటన

పార్లమెంట్ సాధారణ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ (లోక్ సభ), 2019
Pఎన్నికల కార్యక్రమాలు సమయం
గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల తేదీ 18.03.2019 (సోమవారం)
నామినేషన్లు వేయుటకు చివరి తేదీ 25.03.2019 (సోమవారం)
నామినేషన్ల పరిశీలన చివరి తేదీ 26.03.2019 (మంగళవారం)
అభ్యర్థుల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ 28.03.2019 (గురువారం)
ఎన్నికల తేదీ 11.04.2019 (గురువారం)
లెక్కింపు తేదీ 23.05.2019 (గురువారం)
ఎన్నికలు పూర్తి అగుటకు ఆఖరి తేదీ 27.05.2019 (సోమవారం)