ముగించు

ఎం.అర్.ఒ

ఎం.అర్.ఒ వివరాలు

జిల్లా- ఎం.అర్.ఒ వివరాలు
క్రమ సంఖ్యా హోదా పేరు ఆఫీస్ చిరునామా మొబైల్ ఇమెయిల్
1 తహసిల్దార్ వి రామమూర్తి తహసిల్ ఆఫీస్, ఖమ్మం అర్బన్ 9849906095 khmkhmu@gmail.com
2 తహసిల్దార్ కే వి శ్రీనివాస రావు తహసిల్ ఆఫీస్, రఘునాధపాలెం 9949522525 khmrgpalem@gmail.com
3 తహసిల్దార్ పి వి రామ కృష్ణ తహసిల్ ఆఫీస్, నేలకొండపల్లి 9701346961 khmnkpl@gmail.com
4 తహసిల్దార్ పి అనురాధ భాయి తహసిల్ ఆఫీస్, తిరుమలాయపాలెం 9701346964 khmtpal@gmail.com
5 తహసిల్దార్ ఎస్ అశోక్ చక్రవర్తి తహసిల్ ఆఫీస్, ఖమ్మం రూరల్ 9849906080 khmkhmr@gmail.com
6 తహసిల్దార్ జ స్వర్ణ తహసిల్ ఆఫీస్, కూసుమంచి 9701346958 Ikhmkusu@gmail.com
7 తహసిల్దార్ ఎండి రియాజ్ అలీ తహసిల్ ఆఫీస్, ఎర్రుపాలెం 9701346966 khmyrpl@gmail.com
8 తహసిల్దార్ బి సరిత తహసిల్ ఆఫీస్,ముదిగొండ 9701346960 khmmudi@gmail.com
9 తహసిల్దార్ భద్రకాళి తహసిల్ ఆఫీస్, చింతకాని 9701036955 khmchnk@gmail.com
10 తహసిల్దార్ ఎల్ పూల్ సింగ్ తహసిల్ ఆఫీస్,మధిర 9849906074 khmmdhr@gmail.com
11 తహసిల్దార్ ఎ రమేష్ తహసిల్ ఆఫీస్, బోనకల్ 9701346954 khmbnkl@gmail.com
12 తహసిల్దార్ ఎం ఉష శారద తహసిల్ ఆఫీస్, ఏన్కూర్ 9701346969 tahsildarenkoor@gmail.com
13 తహసిల్దార్ జే సంజీవ తహసిల్ ఆఫీస్, వైర 9849906086 khmwyra@gmail.com
14 తహసిల్దార్ ఎస్ వి నారాయణ మూర్తి తహసిల్ ఆఫీస్, కొనిజెర్ల 9701346957 khmknjr@gmail.com
15 తహసిల్దార్ సిహెచ్ స్వామి తహసిల్ ఆఫీస్, సింగరేణి 9701346974 khmsngr@gmail.com
16 తహసిల్దార్ సిహెచ్ రమేష్ తహసిల్ ఆఫీస్, జులుర్పాడు 9701346972 khmjlpd@gmail.com
17 తహసిల్దార్ ఆర్ శేఖర్ తహసిల్ ఆఫీస్, వేమ్సూర్ 9701346965 khmvmsr@gmail.com
18 తహసిల్దార్ కే విజయ కుమార్ తహసిల్ ఆఫీస్, సత్తుపల్లి 9849906093 khmstpl@gmail.com
19 తహసిల్దార్ కే యోగిస్వర రావు తహసిల్ ఆఫీస్, కల్లూరు 9701346956 khmkllr@gmail.com
20 తహసిల్దార్ వై శ్రీనివాసులు తహసిల్ ఆఫీస్, పెనుబల్లి 9701346962 khmpnbl@gmail.com
21 తహసిల్దార్ డి ఎస్ వెంకన్న తహసిల్ ఆఫీస్, తల్లాడ 9701036963 khmtlda@gmail.com