ముగించు

ఆర్కియాలజీ & మ్యూజియములు

ఖమ్మం జిల్లాలో 1984లో నేలకొండపల్లి వద్ద బౌద్ధ స్థూపం ఇతర పురాతన వస్తువులు బయట పడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఇచట మ్యుజియం లేనందువలన రాష్ట్ర మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు.

 http://telanganamuseums.in/