ఎస్ఆర్ & బిజిఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఖమ్మం

ఎస్ఆర్ & బిజిఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల,ఖమ్మం,తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : veerabhadraiahudarapu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08742-228257
వెబ్సైట్ : https://www.srbgnrcollege.org/