ముగించు

అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ డిపార్టుమెంటు ఎలక్ట్రానిక్ వెయిoగ్ స్కేల్స్ కోసం టెండర్లు

అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ డిపార్టుమెంటు ఎలక్ట్రానిక్ వెయిoగ్ స్కేల్స్ కోసం టెండర్లు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ డిపార్టుమెంటు ఎలక్ట్రానిక్ వెయిoగ్ స్కేల్స్ కోసం టెండర్లు 05/10/2019 11/10/2019 చూడు (218 KB)