ముగించు

ప్రెస్ నోట్- ఖమ్మం-వరంగల్-నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలో పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు కార్యక్రమం.